Kontakt

Skistyret

Skistyret har ansvar for planlegging av skitrening, og gjennomføring av skirenn.

Funksjon Navn Telefon Epost
Leder Kjell Tore Sætra 91710885 ktsaet@online.no
Styremedlem Lars Petter Løken 97111847
Styremedlem Geir Ove Borgli 41101885
Styremedlem  Einar Dotseth
Styremedlem  Lene Tøftum

Løypekomite

Funksjon Navn Telefon
Koordinator og løypekjører Kai Røstadstuen
Løypekjører Svein Nybakke
Løypekjører Leif Anders Strande
Løypekjører Lars Hanserud

Skitrenere

Gruppe Navn Telefon
Yngste Mari Overn Løken  41476931
Yngste Marthe Marie Flenes Ulven
Yngste innetrening Thea Sætra
Eldste Kai Røstadstuen
Eldste Arnfinn Ulven