Kontakt

Fotballstyret

Funksjon Navn Telefon Epost
Leder Magnar Bjørnerud 98259361 einaskfotball@outlook.com
Styremedlem Geir Midtbu 48273562 geirmidtbu@gmail.com
Styremedlem Martin Kristiansen
Styremedlem Hege Slettum

Banekomite

Funksjon Navn Telefon
Prestmarka banekomite Svein Dotseth
Prestmarka banekomite Jon Arne Thorsbakken
Prestmarka banekomite Anders Amlien
Prestmarka banekomite Halgeir Dotset
Billie banekomite Kjell Ødegård
Billie banekomite Julius Ødegaard
Billie banekomite Tor Dokke
Billie banekomite Jonny Blien

Kiosk

Funksjon Navn Telefon
Kioskansvarlig Blilie Stine Bredesen 99507659
Kioskansvarlig Prestmarka  Ann-Louise Karlsson 91160489