Allidrett

Allidrett – for alle barn som går de siste to årene i barnehagen eller i 1. klasse!

Allidrett er et supert tilbud for alle barn som er glade i lek og bevegelse. Her får barna prøve seg på flere ulike aktiviteter både innendørs og utendørs. Varierte og allsidige aktiviteter gir barna et godt grunnlag for å delta i flere idretter senere, og stimulerer barna fysisk, motorisk, sosialt og mentalt.

Høstferie – jul

I denne perioden er det turngruppa som har ansvaret for allidretten. Aktiviteten foregår innendørs i Prestmarka. Det er lek og aktivitet med og uten turnutstyr.

Jul – påske

Fra jul til påske har skigruppa ansvaret for allidretten. Nå skal vi bli venner med skia på en lystbetont måte!

Mai – september

I sommerhalvåret er det fotballgruppa som har ansvaret for allidretten. Nå blir det lek med ball!