Politiattest

Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger – en ren attest – fra alle personer med oppgaver i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til barn, unge og personer med utviklingshemming.

Hovedstyret i idrettslaget har ansvaret for politiattester og skal utnevne en person som er ansvarlig for innhenting og oppfølging. Se informasjonssiden for hovedstyret for å se hvem som til en hver tid er ansvarlig for politiattester i Eina SK.

Følg stegene nedenfor for å fremlegge politiattest til idrettslaget:

  1. Ta kontakt med politiattestansvarlig i idrettslaget. Vedkommende trenger navn, fødselsdato og epostadresse fra deg, og sender deg deretter en bekreftelse på at det foreligger behov for politiattest.
  2. Alle som er 18 år eller eldre, kan søke om politiattest elektronisk her: https://attest.politi.no/ Bekreftelsen fra punkt 1 må legges ved søknaden. Alle som er under 18 år, må sende søknad per alminnelig post. Søknadsskjema finner du her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/
  3. Etter at politiet har behandlet søknaden blir attesten sendt til søkeren selv. Når politiattesten er mottatt skal denne fremvises for den i idrettslaget som er ansvarlig for politiattester. Dette kan du gjøre ved å ta et bilde av attesten og sende på SMS til politiattestansvarlig. Selve attesten beholdes av søkeren.

Politiattestansvarlig holder oversikt over hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Politiattesten er gyldig i 3 år fra utstedelsesdato.

Innhenting av politiattest er gratis.

Informasjonen over er kopiert fra Norges Idrettsforbund sine informasjonssider om politiattest: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/