Innkalling til årsmøte

Til medlemmer av Eina Sportsklubb

Innkalling til Årsmøte i Eina SK

Søndag 10. mars kl. 16.00 i Prestmarka

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret v/Eirik Hamre Korsen, ledereinask@hotmail.no, senest 20.02.19.

Styret ønsker å dele ut «Heder for fremragende innsats for Eina Sportsklubb» på årsmøtet.

  • Alle medlemmer i Eina SK kan nominere kandidater, sendes til ledereinask@hotmail.no innen 20.02.19
  • Kandidaten kan være enkeltpersoner eller flere samlet
  • Innsatsen kan ha vært over tid eller siste året
  • Styret stemmer over nominerte kandidaterFullstendig saksliste med alle sakspapirer henges opp på oppslagstavla på Kiwi, legges ut i Prestmarka og Billie, og publiseres på våre hjemmesider en uke før årsmøtet.

    Ikke medlem? Medlemskonigent på kr 100 kan betales via vipps #106018 eller på kontonummer 2050 21 47081. Merk betalingen med navn og fødselsdato.