EINA MINI STADION – 3ER BANER TIL BARNEFOTBALL

Vil du bidra til å tilrettelegge for allidrett på Eina? Vi samler inn penger til to 3er baner på Blilie. Takket være Totenbanken så har vi en bane, og er på vei til å få råd til bane nummer to. Klarer vi å samle inn nok penger for å realisere bane nummer to før 17. mai?

Bidra på lokalverdi.no. Du bestemmer selv beløp, og alle bidrag monner.

På lokalverdi.no finner du også to belønninger. Du kan få navnet ditt på banen eller logoen til ditt firma på et bane-element (2×0,5 m). Finn ut mer på lokalverdi.no

Innkalling til årsmøte

Til medlemmer av Eina Sportsklubb

Innkalling til Årsmøte i Eina SK

Søndag 10. mars kl. 16.00 i Prestmarka

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret v/Eirik Hamre Korsen, ledereinask@hotmail.no, senest 20.02.19.

Styret ønsker å dele ut «Heder for fremragende innsats for Eina Sportsklubb» på årsmøtet.

  • Alle medlemmer i Eina SK kan nominere kandidater, sendes til ledereinask@hotmail.no innen 20.02.19
  • Kandidaten kan være enkeltpersoner eller flere samlet
  • Innsatsen kan ha vært over tid eller siste året
  • Styret stemmer over nominerte kandidaterFullstendig saksliste med alle sakspapirer henges opp på oppslagstavla på Kiwi, legges ut i Prestmarka og Billie, og publiseres på våre hjemmesider en uke før årsmøtet.

    Ikke medlem? Medlemskonigent på kr 100 kan betales via vipps #106018 eller på kontonummer 2050 21 47081. Merk betalingen med navn og fødselsdato.