Bli medlem

Vi ønsker alle velkommen som medlemmer i Eina SK! Høyt medlemstall gir mulighet for stor aktivitet og god innflytelse. Kun medlemmer har stemmerett på årsmøtet, og er valgbare til verv i sportsklubben.

Det finnes kun enkeltmedlemsskap i Eina SK. Medlemskontingenten er for tiden kr 100. Kontingenten betales til konto 2050 21 47081 eller vipps #106018. Merk innbetalingen med navn og fødselsdato. Dette er nødvendig fordi vi må føre medlemslister.

Aktive medlemmer blir fakturert medlemskontigent sammen med aktivitetsavgift. Aktive medlemmer trenger altså ikke betale inn medlemskontigent separat.

Det er mulig å gi sin støtte til klubben ved å innbetale et valgfritt beløp.

Ved spørsmål, ta kontakt med økonomiansvarlig i hovedstyret.

Elektronisk medlemsregistrering

Alle aktive medlemmer må registreres i klubbens elektroniske medlemsregister Min Idrett. Les om hvordan du gjør dette her: http://www.einasportsklubb.no/min-idrett/