Min idrett

Registrering av medlemmer via Min idrett

Fra og med 2016, må alle idrettslag ha elektronisk medlemsregister. Eina Sportsklubb har valgt å benytte Min idrett, som er Norges Idrettsforbund sitt datasystem for medlemsregistrering.

Dere må ikke benytte Min idrett, men klubben ønsker at flest mulig gjør det da dette kan forenkle både påmelding til arrangementer, og betaling av medlemskontingent og aktivitetsavgift for klubben.

Følg oppskriften under for hvordan dere på 1-2-3 registrerer dere som medlemmer i Eina Sportsklubb via Min idrett. Husk å utføre alle tre stegene, mange glemmer siste steg 🙂

Har du spørsmål, nøl ikke med å ta kontakt med Anne Siri Hamre Korsen på tlf 99 03 68 53, epost anne.siri.korsen@gmail.com eller Facebook.

1. Registrer bruker eller logg inn

Min idrett finner du her: https://minidrett.nif.no

Registrer ny bruker ved å klikke på «Ny bruker» oppe til høyre i skjermbildet.

Barn under 18 år skal registreres på minst en av de foresatte sin bruker. Barn over 18 år kan enten registreres på foresatte sin bruker, eller ha egen bruker i Min idrett.

Det kan hende at barn eller foresatt allerede finnes i idrettens database. Du vil da få opp beskjed om dette, og velger å benytte eksisterende oppføring i stedet for å registrere ny. Grunner til at personer allerede er registrert kan være at personen er registrert av klubben eller en annen/tidligere klubb. Det finnes mange klubbadministrasjonssystemer som er/har vært i bruk, og alle disse er koblet til samme database.

Dersom dere allerede har bruker er det bare å logge inn.

2. Registrer familiemedlemmer

Registrer barnet som familiemedlem ved å trykke på «Legg til familie» og deretter «Nytt familiemedlem».

Barn kan registreres på begge foresatte sine brukere i Min idrett. Ektefelle/samboer kan registreres som øvrig familie dersom ønskelig.

3. «Søk» om medlemskap i Eina Sportsklubb

Til slutt «søker» du om medlemskap i Eina Sportsklubb. Dette gjøres under «Medlemskap»-menyen. Søk etter Eina Sportsklubb, trykk på klubbnavnet som kommer opp, og velg alle idretter medlemmet er aktivt i.

Husk å søke om medlemskap for alle aktuelle familiemedlemmer. Alle aktive medlemmer skal registreres i alle aktive idretter. Støttemedlemmer kan også registreres. Støttemedlemmer huker bare av for Eina Sportsklubb, ingen idretter.

Turnere skal registreres på «Gymnastikk og breddeaktivitet».