Oppstart skitrening mandag 07.10!

Skitrening høsten/vinteren 2019/2020

Velkommen til ny skisesong!

Vi starter opp igjen med treninger mandag 07.10

Treningsplanen for høsten/vinteren blir følgende:

Barn født 2013/2014/2015:

Allidrett mandag 18.00-19.00 (inne frem til jul) i Prestmarka

Barn født 2011/2012:

Skilek/ lekbasert trening på barmark mandag 18.00-19.00 i Prestmarka

Barn født 2010 og eldre:

Utholdenhet-/styrke-/koordinasjonstrening med mye innslag av lek, på ski og barmark mandag 18.00-19-30 i Prestmarka. 

Vi håper mange har lyst til å være med og ha det gøy sammen med oss!

Vi trener kun mandager i Prestmarka for de eldste (FOM 4.klasse). Vi er med i ett klubbsamarbeid med de andre klubbene i distriktet, slik at for de som ønsker mer skitrening, så er det mulig å være med der. Det er allerede noen som har vært med på fellestreninger.  Spørsmål rundt dette kan stilles til skigruppen.

Skirenn kommer til å foregå på søndag ettermiddag, samme som forrige sesong..

EINA MINI STADION – 3ER BANER TIL BARNEFOTBALL

Vil du bidra til å tilrettelegge for allidrett på Eina? Vi samler inn penger til to 3er baner på Blilie. Takket være Totenbanken så har vi en bane, og er på vei til å få råd til bane nummer to. Klarer vi å samle inn nok penger for å realisere bane nummer to før 17. mai?

Bidra på lokalverdi.no. Du bestemmer selv beløp, og alle bidrag monner.

På lokalverdi.no finner du også to belønninger. Du kan få navnet ditt på banen eller logoen til ditt firma på et bane-element (2×0,5 m). Finn ut mer på lokalverdi.no

Innkalling til årsmøte

Til medlemmer av Eina Sportsklubb

Innkalling til Årsmøte i Eina SK

Søndag 10. mars kl. 16.00 i Prestmarka

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret v/Eirik Hamre Korsen, ledereinask@hotmail.no, senest 20.02.19.

Styret ønsker å dele ut «Heder for fremragende innsats for Eina Sportsklubb» på årsmøtet.

 • Alle medlemmer i Eina SK kan nominere kandidater, sendes til ledereinask@hotmail.no innen 20.02.19
 • Kandidaten kan være enkeltpersoner eller flere samlet
 • Innsatsen kan ha vært over tid eller siste året
 • Styret stemmer over nominerte kandidaterFullstendig saksliste med alle sakspapirer henges opp på oppslagstavla på Kiwi, legges ut i Prestmarka og Billie, og publiseres på våre hjemmesider en uke før årsmøtet.

  Ikke medlem? Medlemskonigent på kr 100 kan betales via vipps #106018 eller på kontonummer 2050 21 47081. Merk betalingen med navn og fødselsdato.

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Eina SK

Til medlemmer i Eina Sportsklubb

Styret viser til innkalling av 10. februar 2018. Årsmøtet avholdes på Blilie 15. mars 2018 kl. 20.00.

Under følger saklisten for årsmøtet.

Årsmøtet skal

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling og sakliste
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Behandle sportsklubbens årsberetning, herunder årsmeldinger fra undergruppene
 5. Behandle sportsklubbens regnskap for 2017 i revidert stand
 6. Forslag til vedtak i innkomne saker
  1. Forslag om æresmedlem i Eina SK
 7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100,-
 8. Fastsette treningsavgift eller gi undergruppene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet
 9. Vedta sportsklubbens budsjett for 2017
 10. Behandle sportsklubbens organisasjonsplan
 11. Presisering av sportsklubbens vedtekter
 12. Foreta følgende valg:
  1. Leder og nestleder
  2. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
  3. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 10
  4. To revisorer
  5. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
   representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  6. Valgkomité

Vedlagt følger følgende dokumenter:

Saksliste årsmøte 15.3.18

Årsrapport 2017 – hovedstyret

Årsrapport 2017 – fotball

Årsrapport 2017 – gang og turmarsj

Årsrapport 2017 – ski

Årsrapport 2017 – taekwondo

Årsrapport 2017 – turn

Aktivitetsregnskap 2017

Budsjett 2018

Innkommet sak til årsmøtet 2018

Presisering av sportsklubbens vedtekter

Valgkomiteens innstilling 2018

Med vennlig hilsen styret i Eina SK

Informasjon skirenn og treninger 2018

Treningstider

Mandager kl 18.00 – 19.00/19.30:
Utetrening med ski for alle grupper f.o.m. siste år barnehage.
Vi deler i grupper etter alder og ønske.
De yngste (t.o.m. 3.klasse) trener 1 time, resten 1,5 time.
(Ikke skitrening når det er skirenn)

Onsdager kl 18.00 – 19:
Utetrening med ski for de eldste
Fom 3.klasse

Varm saft etter trening 

Aktivitetsavgift vinter kr.200,-

Skirenn
Merk av sesongens skirenn!
07. januar søndag Klassisk
14. januar søndag Fristil
21. januar søndag Klassisk
28. januar søndag Fristil
04. februar søndag Klassisk
12. februar mandag Fristil
18. februar søndag Klassisk
05. mars mandag Fristil
10. mars lørdag Klassisk Klubbmesterskap med premieutdeling, kl.11-11.30
Oppstart kl.12.

Vi tar forbehold om endringer. Følg med på vår hjemmeside www.einask.no og på
facebook-siden.

Påmelding skirenn:
Søndager kl.14.00-14.30, oppstart kl.15.00
Mandager kl.17.30-18, oppstart kl.18.30

Pris: Kr 250 for alle renn, eller kr 50 pr enkelt renn. Kontant eller vipps, Eina SK Ski 500922

Deltagelse i tre skirenn eller mer gir premie  Diplom til alle.

Trekking av gavekort på Sport 1 blant de som deltar på alle renn!

Kretsrenn
Vi legger ut en oversikt over de mest aktuelle kretsrennene i nærområdet på www.einask.no og på facebook-siden. Håper på mange deltakere her også!

Hilsen Skigruppa

20180103 Infoskriv 2018