Turntrening

Partier

MINIREKRUTT: 1-3. trinn.

På dette partiet lærer de grunnleggende turnferdigheter i apparatene trampet, airtrack, matte, i tillegg til lek og moro. De deltar på barnekretsturnstevnet, og har oppvisninger på lokale arrangementer. Ingen forkunnskaper kreves.

TROPPSGYMNASTIKK REKRUTT: 4-6. trinn

På dette partiet lærer de grunnleggende turnferdigheter i troppsgymnastikk, og bygger videre til feks flikkflakk, ulike saltoer. Det legges også vekt på styrke, spenst og bevegelighet Fra det året gymnasten fyller 11 år er det mulig å delta på konkurranser. Dette er frivillig. Partiet delta også på barnekretsturnstevnet og lokale oppvisninger. Ingen forkunnskaper kreves.

TROPPSGYMNASTIKK JUNIOR OG SENIOR: 7.trinn og oppover

På dette partiet bygger videre på de grunnleggende turnferdigheter i troppsgymnastikk, til saltoer med skruer, dobbelsalto, tumblingserier. Det legges også vekt på styrke, spenst og bevegelighet. Det er mulig å delta på konkurranser, men dette er frivillig. Partiet delta også på barnekretsturnstevnet og lokale oppvisninger

Treningstider

Parti Tidspunkt Trenere
MINIREKRUTT Tirsdag kl.17.00-18.15 Gina Dokke, Mia Kveen (begge er hovedtrener)
REKRUTT Tirsdag kl.18.00-19.30
Onsdag kl.17.00- 18.00
Mona Helen Kløvrud (hovedtrener), Hedda Øsby, Malin Hovda, Åse Jorun Thon
JUNIOR Tirsdag kl.19.00-21.00
Onsdag 18.00-20.00
Mona Helen Kløvrud (hovedtrener), Marte Sveen
ALLIDRETT
(tidligere Lekepartiet)
For de som er født 2012-2014
Mandag 18.00-19.00 Mona Helen Kløvrud, Lars Petter Løken og flere underveis.

Priser og forsikringer

MINIREKRUTT: 500 kr for sesongen høsten 2018 og våren 2019

TROPPSGYMNASTIKK, REKRUTT OG JUNIOR: 700 kr for høsten 2018 og våren 2019.

Treningsavgiften inneholder forsikring og gjelder for hele sesongen høst18/vår19, uavhengig av hvor tidlig eller sent gymnasten starter i sesongen. Faktura blir tilsendt pr mail.

KONTINGENT TIL EINA SPORTSKLUBB: 100 kr pr år.

DUGNAD: For å holde prisene lave har vi to dugnader iløpet av året. I høstsesongen skal hver gymnast selge minst en Circle K-kopp. I løpet av vårsesongen selger gymnasten minst en Enjoyguide som er en dugnad i felleskap med resten av Eina Sportsklubb.

KONKURRANSELISENS: De som konkurrere må betale konkurranselisens pr kalenderår. 200 kr t.o.m året de fyller 12 år, 500 kr f.o.m det året de fyller 13 år. Inkludert i lisensen er det en utvidet skadeforsikring, les mer her https://www.gymogturn.no/blog/2016/12/22/vet- du-hvorfor-vi-har-konkurranselisensen/

OBS! Vi gir nye turnere anledning til å prøve seg to ganger,
fra tredje trening regnes turneren som påmeldt og treningsavgift må betales. Faktura kommer pr mail.