Innkalling til årsmøte

Til medlemmer av Eina Sportsklubb

Innkalling til Årsmøte i Eina SK

Søndag 10. mars kl. 16.00 i Prestmarka

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret v/Eirik Hamre Korsen, ledereinask@hotmail.no, senest 20.02.19.

Styret ønsker å dele ut «Heder for fremragende innsats for Eina Sportsklubb» på årsmøtet.

 • Alle medlemmer i Eina SK kan nominere kandidater, sendes til ledereinask@hotmail.no innen 20.02.19
 • Kandidaten kan være enkeltpersoner eller flere samlet
 • Innsatsen kan ha vært over tid eller siste året
 • Styret stemmer over nominerte kandidaterFullstendig saksliste med alle sakspapirer henges opp på oppslagstavla på Kiwi, legges ut i Prestmarka og Billie, og publiseres på våre hjemmesider en uke før årsmøtet.

  Ikke medlem? Medlemskonigent på kr 100 kan betales via vipps #106018 eller på kontonummer 2050 21 47081. Merk betalingen med navn og fødselsdato.

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Eina SK

Til medlemmer i Eina Sportsklubb

Styret viser til innkalling av 10. februar 2018. Årsmøtet avholdes på Blilie 15. mars 2018 kl. 20.00.

Under følger saklisten for årsmøtet.

Årsmøtet skal

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling og sakliste
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Behandle sportsklubbens årsberetning, herunder årsmeldinger fra undergruppene
 5. Behandle sportsklubbens regnskap for 2017 i revidert stand
 6. Forslag til vedtak i innkomne saker
  1. Forslag om æresmedlem i Eina SK
 7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100,-
 8. Fastsette treningsavgift eller gi undergruppene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet
 9. Vedta sportsklubbens budsjett for 2017
 10. Behandle sportsklubbens organisasjonsplan
 11. Presisering av sportsklubbens vedtekter
 12. Foreta følgende valg:
  1. Leder og nestleder
  2. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
  3. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 10
  4. To revisorer
  5. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
   representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  6. Valgkomité

Vedlagt følger følgende dokumenter:

Saksliste årsmøte 15.3.18

Årsrapport 2017 – hovedstyret

Årsrapport 2017 – fotball

Årsrapport 2017 – gang og turmarsj

Årsrapport 2017 – ski

Årsrapport 2017 – taekwondo

Årsrapport 2017 – turn

Aktivitetsregnskap 2017

Budsjett 2018

Innkommet sak til årsmøtet 2018

Presisering av sportsklubbens vedtekter

Valgkomiteens innstilling 2018

Med vennlig hilsen styret i Eina SK

Informasjon skirenn og treninger 2018

Treningstider

Mandager kl 18.00 – 19.00/19.30:
Utetrening med ski for alle grupper f.o.m. siste år barnehage.
Vi deler i grupper etter alder og ønske.
De yngste (t.o.m. 3.klasse) trener 1 time, resten 1,5 time.
(Ikke skitrening når det er skirenn)

Onsdager kl 18.00 – 19:
Utetrening med ski for de eldste
Fom 3.klasse

Varm saft etter trening 

Aktivitetsavgift vinter kr.200,-

Skirenn
Merk av sesongens skirenn!
07. januar søndag Klassisk
14. januar søndag Fristil
21. januar søndag Klassisk
28. januar søndag Fristil
04. februar søndag Klassisk
12. februar mandag Fristil
18. februar søndag Klassisk
05. mars mandag Fristil
10. mars lørdag Klassisk Klubbmesterskap med premieutdeling, kl.11-11.30
Oppstart kl.12.

Vi tar forbehold om endringer. Følg med på vår hjemmeside www.einask.no og på
facebook-siden.

Påmelding skirenn:
Søndager kl.14.00-14.30, oppstart kl.15.00
Mandager kl.17.30-18, oppstart kl.18.30

Pris: Kr 250 for alle renn, eller kr 50 pr enkelt renn. Kontant eller vipps, Eina SK Ski 500922

Deltagelse i tre skirenn eller mer gir premie  Diplom til alle.

Trekking av gavekort på Sport 1 blant de som deltar på alle renn!

Kretsrenn
Vi legger ut en oversikt over de mest aktuelle kretsrennene i nærområdet på www.einask.no og på facebook-siden. Håper på mange deltakere her også!

Hilsen Skigruppa

20180103 Infoskriv 2018

Kjempegave til taekwondo

Taekwondo-gruppa har fått årets fineste julegave!

Tidligere i høst har vi lagt ned mange dugnadstimer ned i den gamle barnehagedelen på Blilie, slik at vi skulle få egnede treningslokaler. Rommet begynner å ta form, men vi er en nystartet klubb med forholdsvis lite treningsutstyr for kampsport. Vi har også ønsket oss uknuselig speil og ribbevegg, dette er forholdsvis dyrt utstyr.

Vi sendte tidligere i høst en søknad til Gjensidigestiftelsen. På onsdag fikk vi  beskjed å møte opp for gaveoverrekkelse på Lena, og jubelen var stor da vi så summen på gavesjekken. Vi kan nesten ikke tro det er sant…

Tusen takk til Gjensidestiftelsen for denne fantastiske gaven.

Nå blir det innkjøp av utstyr som både barn, ungdom og voksne taekwondoutøvere får glede av på Eina.

Oversikt preparering skiløyper, skiforeningen.no, eller iMarka-appen

Hvis du lurer på når løypene blir kjørt, så er det bare å gå inn på skiforeningen.no, deretter førermelding og søke på Eina. Link: https://www.skiforeningen.no/utimarka/foremelding/gjovik-toten-og-land/?search={%22name%22:%22Eina%22,%22x%22:259242,%22y%22:6729648,%22area_id%22:%2213%22}
Ett annet alternativ er å benytte iMarka appen.

Løpekart

Kjempebra dugnadsinnsats i Prestmarka!

Kjempebra dugnadsinnsats i Prestmarka! Stor takk til alle deltagere ! ? Det ble gjennomført både grøfting, kløyving, krattrydding, montering av sponsorskilt, og rydding av materialbod. Det hele ble rundet av med pølsegrilling på bålplassen, i kjempefint vær ?