Årsmøte for 2022 – på Fjordgløtt torsdag 9. mars kl. 18

Til medlemmer i Eina Sportsklubb

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Eina SK

Styret viser til innkalling av 5. februar 2023

Årsmøtet avholdes på Fjordgløtt 9. mars 2022 kl. 18.00.

Under følger saklisten for årsmøtet.

Årsmøtet skal

1.         Godkjenne de stemmeberettigede

2.         Godkjenne innkalling og sakliste

3.         Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen

4.         Behandle sportsklubbens årsberetning, herunder årsmeldinger fra undergruppene.

5.         Behandle sportsklubbens regnskap for 2023

6.         Behandle innkomne saker. Det er ingen innkomne saker.

7.         Fastsette medlemskontingent. Forslag til vedtak: Videreføre medlemskontingent på kroner 200 for aktive medlemmer, og kroner 200 for støttemedlemmer.

8.         Fastsette treningsavgift eller gi undergruppene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.

Forslag til vedtak: Undergruppen får fullmakt til å fastsette treningsavgift tilpasset aktivitetsnivået.

9.         Vedta sportsklubbens budsjett for 2023.

Forslag til vedtak: Budsjettet skal balanser, det vil si at det gå i 0 i resultat, med unntak av utgifter tilknyttet planlegging av Eina Sportsanlegg.

10.       Generalforsamling Eina Sportsanlegg AS (eid av Eina SK sine medlemmer)

10.1     Valg medlem til å underskrive protokoll

10.2     Godkjenning av årsregnskap

10.3     Disponering av årsresultat

10.4     Godtgjørelse til styret

10.5     Valg av styre

10.6     Fullmakt til styret for realisering av Eina Sportsanlegg

11.       Fremdrift og fullmakt for finansiering av Eina Sportsanlegg

Forslag til vedtak: Styret for Eina SK får fullmakt av årsmøte til å overføre inntil 2 000 000 (to millioner) kroner av oppsparte midler i Eina Sportsklubb til Eina Sportsanlegg AS for realisering av Eina Sportsanlegg ved Thune Skole.

12.       Foreta følgende valg:

a)         Leder og nestleder

b)        Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer

c)         Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan

d)        To til kontrollkomiteen

e)        Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

f)         Valgkomité

Med vennlig hilsen

Styret i Eina SK

Årsmøte 2021 – 13. mars kl. 17 i Prestmarka

Velkommen til på Årsmøte i Eina Sportsklubb i Prestmarka 13. mars kl. 17 (rett etter klubbmesterskapet på ski).

Saksliste for årsmøte:

Årsmøtet skal

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling og sakliste
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Behandle sportsklubbens årsberetning, herunder årsmeldinger fra undergruppene
 5. Behandle sportsklubbens regnskap for 2021 i revidert stand
 6. Behandle innkomne saker. Det er ingen innkomne saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
  Forslag til vedtak: Videreføre medlemskontingent på kroner 200 for aktive medlemmer, og kroner 100 for støttemedlemmer.
 8. Fastsette treningsavgift eller gi undergruppene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
  Forslag til vedtak: Undergruppen får fullmakt til å fastsette treningsavgift tilpasset aktivitetsnivået.
 9. Vedta sportsklubbens budsjett for 2022.
  Forslag til vedtak: Budsjettet skal balanser, det vil si at det gå i 0 i resultat, med unntak av utgifter tilknyttet planlegging av Eina Sportsanlegg.
 10. Behandle sportsklubbens organisasjonsplan.
  Forslag til vedtak: Løypelag etableres som en egen undergruppe.
 11. Foreta følgende valg:
  • Leder og nestleder
  • Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
  • Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan
  • To til kontrollkomiteen
  • Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  • Valgkomité
 12. Tildeling av «Heder for fremdragende innsats for Eina Sportsklubb»

Årsberetning, regnskap og revisors beretning fremlegges på årsmøte

Med vennlig hilsen
Styret i Eina SK

EINA MINI STADION – 3ER BANER TIL BARNEFOTBALL

Vil du bidra til å tilrettelegge for allidrett på Eina? Vi samler inn penger til to 3er baner på Blilie. Takket være Totenbanken så har vi en bane, og er på vei til å få råd til bane nummer to. Klarer vi å samle inn nok penger for å realisere bane nummer to før 17. mai?

Bidra på lokalverdi.no. Du bestemmer selv beløp, og alle bidrag monner.

På lokalverdi.no finner du også to belønninger. Du kan få navnet ditt på banen eller logoen til ditt firma på et bane-element (2×0,5 m). Finn ut mer på lokalverdi.no

Innkalling til årsmøte

Til medlemmer av Eina Sportsklubb

Innkalling til Årsmøte i Eina SK

Søndag 10. mars kl. 16.00 i Prestmarka

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret v/Eirik Hamre Korsen, ledereinask@hotmail.no, senest 20.02.19.

Styret ønsker å dele ut «Heder for fremragende innsats for Eina Sportsklubb» på årsmøtet.

 • Alle medlemmer i Eina SK kan nominere kandidater, sendes til ledereinask@hotmail.no innen 20.02.19
 • Kandidaten kan være enkeltpersoner eller flere samlet
 • Innsatsen kan ha vært over tid eller siste året
 • Styret stemmer over nominerte kandidaterFullstendig saksliste med alle sakspapirer henges opp på oppslagstavla på Kiwi, legges ut i Prestmarka og Billie, og publiseres på våre hjemmesider en uke før årsmøtet.

  Ikke medlem? Medlemskonigent på kr 100 kan betales via vipps #106018 eller på kontonummer 2050 21 47081. Merk betalingen med navn og fødselsdato.