Årsmøte Eina SK 2020 er utsatt til 30. mai kl. 17 på Blilie

Styret ønsker et fysisk årsmøte, da vi forventer stort engasjement rundt et anlegg ved Thune skole. På grunn av Covid-19 har vi derfor utsatt møte til søndag 30. mai, kl. 17:00 på Blilie. Så får vi se an hvilke smitteverns-restriksjoner som da gjelder.